I. ANO 2009.JOSÉ M. BLANCO PRADO. 1ª EXPOSICIÓN DO ENTROIDO DA PROVINCIA DE LUGO NO MESÓN DO FORNO.

REVISTA DE INVESTIGACIÓN:  “ETNOGRAFIA”,  nº1, 2009. I.S.S.N. 1989 – 8541. Web, http://mesondoforno.com.   Artigo publicado no Boletín do Museo Provincial de Lugo, nº XII, 2005. paxs. 203-222.   1. LIMIAR. O OSO DE SALCEDO A finalidade que pretendía o autor era amosar dun xeito directo por medio da fotografía algunhas peculiaridades do Antroido na devandita provincia. Polo tanto, …

I. ANO 2009.JOSÉ M. BLANCO PRADO. 1ª EXPOSICIÓN DO ENTROIDO DA PROVINCIA DE LUGO NO MESÓN DO FORNO. Leer más »