LOIS E VALDEMAR. EMBARCACIÓNS FLUVIAIS TRADICIONAIS EN TRÁS-OS-MONTES: AS BATEIRAS DO RÍO SABOR.

EMBARCACIÓNS FLUVIAIS TRADICIONAIS EN  TRÁS-OS-MONTES: AS BATEIRAS DO RÍO SABOR. EMBARCACIÓNS FLUVIAIS TRADICIONAIS EN  TRÁS-OS-MONTES: AS BATEIRAS DO RÍO SABOR. AUTORES:  LOIS LADRA. ANTROPÓLOGO E ARQUEÓLOGO. LÚNULA — PATRIMONIO CULTURAL. ACE BAIXO SABOR. VALDEMAR PINHO. ANTROPÓLOGO. ACE BAIXO SABOR. Revista de Investigación “ETNOGRAFIA”,  nº3, 2011. I.S.S.N. 1989 – 8541.         Web, http://mesondoforno.com.        LIMIAR.      Entre as embarcacións fluviais tradicionais …

LOIS E VALDEMAR. EMBARCACIÓNS FLUVIAIS TRADICIONAIS EN TRÁS-OS-MONTES: AS BATEIRAS DO RÍO SABOR. Leer más »