XOSÉ MANUEL GONZÁLEZ REBOREDO

 

 

 

 

I.  DATOS BIOGRÁFICOS. TITULACIÓNS ACADÉMICAS  E PROFESIONAIS. TRIBUNAIS DE DOUTORADO. iNSTITUCIÓNS ÁS QUE PERTENCE. PREMIOS E  RECOÑECEMENTOS DIVERSOS..


–  Nado en Lugo o 12 de octubre de 1946.

– Licenciado en Filosofía e Letras (Historia) pola Universidade de Santiago de Compostela  en 1968, coa calificación de Sobresaliente e Premio Extraordinario.

–  Doutor en Filosofía y Letras (Historia) pola mesma Universidade en 1974, coa  calificación de Sobresaliente cum laude.

–  Profesor Adxunto interino de Prehistoria e Etnoloxía  da Universidade de Santiago de C. Cursos 1968-69 y 1969-70.

–   Profesor Interino encargado de cátedra na Escola de Maxisterio de Lugo . Curso 1968-69.

–   Profesor do Centro de Formación Profesional “As Mercedes”, de Lugo. Curso 1969-70.

–  Catedrático numerario  de Institutos  de Ensino Medio, disciplina de Xeografía e Historia, desde 1971. Pasou á situación de xubilado no ano 2007.

–   Director da Sección de Etnografía do Instituto de Estudios Gallegos “P. Sarmiento”, nomeado polo CSIC a proposta da  Dirección do Centro, desde 1976 ata 2001. Segredario do devandito Instituto de Estudios Gallegos entre os anos 1977 y 1979, e Bibliotecario desde 1983 ata 1986.

– Profesor de créditos de Doutorado na Facultade de Xeografía e Historia e na de Filosofía e Ciencias da Educación , ambas as dúas da Universidade de Santiago,  cursos 1987-1988 y 1991-1992.

– Membro do tribunal que xulgou as teses dos doutorandos Sres. Cacheda Vigide e Blanco Prado sobre a relixiosidade popular nos municipios de Arzúa (A Coruña) e Begonte (Lugo) respectivamente.  Universidade de Santiago, Facultade de Historia, xullo de 1989.

– Membro do tribunal que  xulgou a tese de doutorado  de Dª Rosina Rodríguez Vieito, presentada na Universidade Complutense de Madrid (Facultade de Historia), sobre “Las fiestas de San Froilán de Lugo”. Maio do ano 1999.

–  Membro do tribunal que xulgou a tese de doutorado de Dª Rosa García Orellán, titulada: “Hacia el encuentro de mi anthropos: la muerte, dinamo estructural de la vida”. Universidad del País Vasco -Facultad de Filosofía e Ciencias da Educación. Donostia, nadal do ano 2000.

–  Membro do tribunal que xulgou a tese de doutorado de Dª Elvira Pena Velo sobre o tema: “Ribeira de Piquín. Tácticas de subsistencia nunha bisbarra rural en vías de desenvolvemento”. Facultade de Filosofía- Universidad de Santiago. Departamento de Filosofía e Antropoloxía Social. Compostela, 10 de  maio do ano 2003.

–  Membro do xurado que xulgou a tese doutoral de Thiago de Oliveira Sales titulada “Corpos Fechados e Tesouros Enterrados: uma incursão ao mundo mítico do agreste pernambucano”. Universidade Fernando Pessoa, Porto (Portugal), 20-V-2011.

–   Académico Correspondente da Real Academia Galega desde 1972.

–   Patrono e colaborador do “Museo do Pobo Galego”, así como responsable da  sección de  Etnografía Material (cultura agraria) desta institución desde a sua fundación ata 1989,  e  membro da Xunta Rectora desde 1987 a 1990, así como de novo membro desta Xunta Rectora desde o ano 2004 ata o presente.

— Coordinador do “Instituto de Estudos das Identidades”, órgano de investigación do Museo do Pobo Galego, desde a súa creación no ano 2006.

–  Membro da Ponencia de Antropoloxía Cultural do “Consello da Cultura Galega”  desde 1988 ata 2008, e  presidente da mesma de 1989 a 1991, período no que tamén foi Segredario desta institución autonómica.

–   Membro da xunta directiva da Real Sociedade Económica de Amigos do País  da cidade de Santiago de Compostela desde o ano 1978 ata o ano 2006.

–   Vicepresidente da “Asociación Galega de Antropoloxía” desde a súa fundación ata o nadal do ano 2000.

–  Exmembro da “Comisión Técnica de Etnografía” e membro na actualidade da “Comisión  de  Valoración de  Bens de Intéreses Cultural” da Dirección Xeral do Patrimonio Cultural (Consellería de Cultura- Xunta de Galicia).

–   Membro do Consello Editorial do “Proxecto Galicia”. Hércules de Edicións, A Coruña.

–  Membro do Consello Editorial da revista “Cuadernos de Estudios Gallegos” (Ed. Instituto de Estudios Gallegos, CSIC.) ata o ano 2001.

–  Exmembro da redacción de Anthropológica. Revista de Etnopsicoloxía e Etnopsiquiatría. Barcelona. Sociedade de Antropoloxía Aplicada / Centro de Psicología INFAD.

–   Ex-membro do Consello Asesor da revista Anuario de Historia da Antropoloxía Española. Ed. Instituto de Antropoloxía de Barcelona.

–   Membro do Comité Científico de  Cadernos do  Laboratorio Ourensán de Antropoloxía Social.

–  Membro do  “Conselho Científico” da Revista  Antropológicas. Universidad “Fernando Pessoa”. Porto-Portugal.

–   Coordinador do área de Antropoloxía  da publicación  mensual Guía dos libros novos , editada  entre novembre do ano 1998 e xullo  do 2002  por Noroeste Edicións, S. L. – Santiago de Compostela.

–  Exmembro do Grupo Científico-Técnico para o proxecto  do “Museo  Galego do Entroido”, financiado polo programa Leader II. Xinzo de Limia- Ourense.

–   Membro, no seu su día, da Ponencia “LINGUA E CULTURA” do Proxecto “Galicia 2010”, presidida por el Exmo. Sr. D. Carlos Casares Mouriño, Presidente do Consello da Cultura Galega.

–   Membro do  Consello de Cultura da Exma. Diputación Provincial de Lugo, nomeado pola resolución da  presidencia deste organismo con data 17 de xaneiro do ano 2001. Renovación do nomeamento en 2008 e cese en 2012.

—  Membro, no seu día, do Consello Consultivo da Gran Enciclopedia Galega, reeditada polo  grupo “El Progreso/  Diario de Pontevedra”.

–   Patrono da  Fundación “Antonio Fraguas” (Santiago), desde a súa constitución no ano 2001.

—  Premio de Ciencias Sociais polo traballo . Os santos titulares das parroquias galegas. Pasado, presente e perspectivas de futuro. Data de concesión: 11-III-2012. Entidades convocantes: Fundación Sotelo Blanco, Fundación Vicente Risco, Exmo. Concello de Castro Caldelas e Exmo. Concello de Allariz.

O AUTOR CON ALGÚNS DANZANTES DE TRASCASTRO (VAL DA FORNELA) (LEÓN)

 

II- PROXECTOS DE INVESTIGACIÓN E EDITORIAIS. ORGANIZACIÓN DE   CONGRESOS, CURSOS  E EXPOSICIÓNS.

A. PROXECTOS DE INVESTIGACIÓN. PROXECTOS EDITORIAIS.

–  Participación nas campañas de excavación arqueolóxica e prospección etnográfica levadas a cabo polo Instituto de Estudios Gallegos “P. Sarmiento”  no  Incio-Lugo(1968), Rianxo-A Coruña ( 1969) e Buriz – Lugo ( 1972).

– Investigación etnográfica de campo sobre o Entroido na comarca de A Ulla (A Coruña y Pontevedra) en 1981-1983, organizada pola Sección de Etnografía do Instituto de Estudios Gallegos P. Sarmiento  ( en colaboración co Dr. D. Xosé Ramón Mariño Ferro

– Coordinador do equipo que levou a cabo unha campaña de investigación etnográfica  en  Navia de Suarna ( Lugo) desde o ano 1984 ata o ano 1988, organizada pola Sección de Etnografía do IPSEG e coa subvención, mediante convenio, da Exma. Deputación Provincial de Lugo.

– Coordinador  do equipo que levou a cabo  unha campaña de investigación etnográfica no Val  de Ancares (León), organizada e subvencionada polo Consello da Cultura Galega- Sección de Antropoloxía Cultural. 1993- 1994.

– Coordinador dos sete tomos de Antropoloxía Cultural de Galicia do Proxecto Galicia. Hércules de Edicións. A Coruña, 1997.

– Coordinador do equipo que realizou un proxecto de investigación etnográfica  no val da Fornela (León), dentro das actividades programadas pola Sección de Antropoloxía do “Consello da  Cultura Galega”. 1999-2000.

– Participación no proxecto RONSEL. Plan para a salvagarda e posta en valor do patrimonio cultural inmaterial de Galicia. Grupo de traballo sobre “Usos sociais, rituais e festivos”. 2007-2008.  Director do proxecto: Iván Area Carracedo, profesor e vicerrector da Universidade de Vigo.

– Coordinador do Instituto de Estudios das Identidades do Museo do Pobo Galego.

– Traballo etnográfico de campo en distintas localidades de Galicia 8Cereixo-A Estrada, Gonte-Negreira, A Pobra do Caramiñal, Xende-A Lama, Monterroso, Salcedo-Pobra do Brollón, Santiago de Arriba-Chantada, etc.) coa finalidade de recoller datos sobre festas. Ano 2005.

– Traballo etnográfico de campo en distintas localidades das provincias de Ourense e Pontevedra (Mouruás, Laza, A Saínza, A Franqueira, Mouriscados…) para recoller datos sobre representacións festivas de mouros e cristiáns. Ano 2010.


B. ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS, CURSOS E EXPOSICIÓNS.

– Coordinador e Profesor dos cursos dedicados á “Literatura oral en Galicia” (1976) e “Religiosidade popular” (1977)  no Instituto de Estudios Gallegos “P. Sarmiento”.

– Coordinador e conferenciante nos cursos ” Festas do ciclo anual” e  “Literatura de tradición oral”, celebrados en  A Coruña e Vilagarcía de Arousa nos meses de maio e xuño do ano 1983, co patrocinio da Consellería de Cultura da Xunta de Galicia.

– Membro do Comité organizador e poñente do “I Coloquio de Antropoloxía de Galicia”. Santiago, 1982.

– Membro do Comité Executivo do  “Congreso do Hórreo na arquitectura rural” en representación da Sección de Etnografía do IPSEG. Santiago, outono de 1985.

– Coordinador dos Simposios de Antropoloxía  “Identidade e territorio” (1988) ,”Lindeiros da Galeguidade I” (1990), “Lindeiros da Galeguidade II”( 1991) , “Simposio in memoriam  F. Bouza-Brey” (1992), “Romarías e peregrinacións” (1993) ,  “Mediciña popular e Antropoloxía da Saúde” (1995), además de poñente nos  catro primeiros. Institución convocante: Consello da Cultura Galega, Santiago.

– Coordinador da Área de Antropoloxía Cultural do “Congreso da Cultura Galega”, organizado pola Consellería de Cultura da Xunta de Galicia. Santiago, 1990.

– Presidente, en  representación do Instituto de Estudios Gallegos P. Sarmiento, do “III Congreso de Historia da Antropoloxía e Antropoloxía Aplicada”. Pontevedra, novembro do ano 1996.

– Membro do Comité Científico do Congreso “Galaicos nas fontes e na memoria oral”. Chaves( Portugal)-Allariz (Ourense), 20-25 de outono de 1997.

– Secretario/coordinador da  Mesa “Mediadores e Intermediarios: sacerdotes, brujos y santones”.  II Congreso Nacional de Relixiosidade Popular. Andújar-Jaén, abril de 1998.

– Membro do Comité Científico e coordinador da mesa sobre “Gestión del patrimonio/ cultura material, folklore e tradición oral” del IV Congreso de Antropoloxía Aplicada. Pamplona, 14-16 de outono de 1998.

– Membro do equipo de coordinación  do  I Encontro “O son da memoria”. O patrimonio oral e a música popular. Santiago, 5-6 de marzo de 1999. Organizou: Arquivo Sonoro de Galicia- Consello da Cultura Galega.

– Asesor da exposición Gallegos a Castilla. Segadores en Tierra de Campos. Cuenca de Campos, 1999-2000. Organiza:  Asociación Etnográfica Tierra de Campos. Comisario : José L. Alonso Ponga (Univ. de Valladolid).

– Vicepresidente do Comité Organizador do  VIII Congreso de Antropoloxía da Federación  de Asociaciones de Antropoloxía do Estado Español. Santiago de Compostela, 20-24 de septiembre de 1999.

– Coordinador do Simposio de Antropoloxía ” Etnicidade e Nacionalismo”. Consello da Cultura Galega- Sección de Antropoloxía Cultural. Santiago de Compostela, 17-19 de abril de 2000.

– Comisario, xunto con X. C. Sierra Rodríguez, da exposición  Galicia e a sega en Castela ó longo dos tempos. Organiza: Sección de Antropoloxía Cultural do Consello da Cultura Galega e Museo Etnolóxico de Ribadavia (Consellería de Cultura da Xunta de  Galicia). Ribadavia-Santiago, ano 2002.

– Comisario da  exposición itinerante A Terra e as Xentes. Fotografías de W. Ebeling (1928-1933), inaugurada no Museo Provincial de Lugo o 29-VII-2003. Entidade  organizadora: Exma. Deputación Provincial de Lugo.

– Membro do comisariado da exposición Xaquín Lorenzo Fernández. Vida e obra, inaugurada no Museo do Pobo Galego (Santiago) o 19-V-2004. Entidades organizadoras: Museo do Pobo Galego/ Museo Etnolóxico de Ribadavia/ Museo Arqueolóxico de Ourense.  Patrocinio da Consellería de Cultura- Xunta de Galicia.

– Membro do comité científico da exposición A Gandaría, tesouro de Galiza, inaugurada o 20-X-2004. Entidade organizadora: Museo do Pobo Galego. Patrocinio: Indicación Xeográfica Protexida “Ternera Galega”.

– Membro do comisariado da exposición Xesús Taboada Chivite. 1907-1976. Entidades organizadoras: Museo Arqueolóxico de Ourense/Museo do Pobo Galego. Lugar e data da presentación oficial: Verín, 19-V-2008.

III- PROFESOR INVITADO, CONFERENCIANTE E POÑENTE EN CONGRESOS.

– “Mitos populares gallegos”. Centro Psiquiátrico “O Rebullón”- Vigo. Ciclo Antropoloxía e Psiquiatría. 17 de abril de 1981.

– Participación na mesa redonda “A desintegración dun complexo agrario tradicional”.  Ciclo de Antropoloxía e Etnografía . Museo do Pobo Galego, Santiago, maio  de 1981.

– Conferenciante  sobre “Vicente Risco e a Etnografía”. Curso da Universidade Internacional Menéndez y Pelayo titulado Vicente Risco e o seu tempo. Pontevedra, 1 de outono de 1982.

– “Apuntes etnolóxicos”. Conferencia no II Curso de Folklore Gallego. Lugo,  19 de abril de 1984. Organizou : Asociación “Cántigas e Frores”.

– Conferenciante sobre “Festas do ciclo anual” no  ciclo Antropoloxía e crise da sociedade tradicional. Vigo, 1984.

– Conferencia ” Historia e cosmovisión  dunha sociedade labrega tradicional”. III Curso de Folklore Galego. Lugo, 6 de  abril de 1985. Organizou: Asociación “Cántigas e Frores”.

– Conferencia “Festas do ciclo anual”. I  Curso de Antropoloxía de Galicia. Ateneo de Ourense,  8 de novembro de 1985.

– Comunicante no  III Colóquio Galaico-Minhoto. Viana do Castelo (Portugal),  1985. Tema da comunicación: ” O Entroido no val medio do río Ulla”.

– Poñente na III Kultura Herrikioari Buruzco Nazioarteo Topaketak, organizado por “Elai-Alai”. Portugalete(Euskadi), 1987. Tema : ” La mujer en el legendario gallego”.

– Comunicante no IV Congreso Iberoamericano de Antropología. Las Palmas, nadal do 1987.

– Participante invitado na mesa redonda do Encuentro de Antropología y Diversidad Hispánica. Generalitat de Catalunya, Departement de Cultura. Barcelona, 1987. Tema : “Propiedad y sistemas de herencia”.

– Conferenciante sobre ” Leyendas gallegas” no curso de verán da Universidade  Menéndez Pelayo sobre Literatura y tradición oral en Galicia. A Coruña, 20 de  xullo de 1988.

– Conferenciante no IX curso de verano de la Universidad de Passau en Galicia. Marín, setembro de 1989. Tema. “Cultura tradicional gallega”.

– Poñente invitado no  Seminario de Cultura Popular do Noroeste Penínsular. Guimarães-Portugal, 1993. Tema: “Matrimonio e Herdanza”.

– Co-presidente da Mesa de “Historia da Antropoloxía” e  poñente nol II Congreso de Historia de a  Antropología Española. Olivenza-Badajoz, 1994. Tema:  “Los estudios de etnografía en Galicia”.

– Profesor no curso  Antropología en Galicia que , dirixido polo profesor Alcina Franch, tivo lugar en El Ferrol en  1995. Temas: ” Familia, matrimonio y patrimonio” y ” Fiestas del ciclo anual”.

– Poñente no Congreso Vicente Risco. Ourense, 1995. Organiza: Consellería de Cultura, Xunta de Galicia. Tema . “Vicente Risco etnógrafo”.

– Conferencia sobre  “Territorialidade e estrutura social nas comunidades rurais (o oriente de Galicia)”. Universidad “Fernando  Pessoa”. Porto, Portugal. Mayo 1995.

– Conferenciante en el curso de Antropoloxía organizado pola  Universidade de Valladolid. Valladolid , marzo de 1996. Tema: “Los estudios antropológicos  en Galicia. Pasado y presente”.

– Ponencia inaugural do Simposio Música tradicional: a  gaita galega. Museo  do Pobo Galego, 25 de marzo de 1996. Título: “O pasado da investigación folklórica”.

– Profesor nos cursos do CEFOCOP sobre Etnografía. O Ferrol e Ourense, 1995 e 1996 . Temas : “Fiestas del ciclo anual” y “Cultura material”.

– Comunicante na Mesa ” Mediadores e Intermediarios” do II Congreso de Relixiosidade Popular. Ándujar, abril de 1997. Título da comunicación :” Mediadores en Galicia hoy”.

– Poñente no Simposio de Antropoloxía  Galicia: un reencontro co mar. Organizou: Consello da Cultura  Galega. Pontevedra, xullo de 1997. Tema: ” Novo achegamento  á obra etnográfica de D. Xosé Filgueira Valverde: Pontevedra e o mar”.

– Poñente no Congreso Galaicos nas fontes a na tradición oral. Chaves- Allariz, outono de 1997. Tema: “A valoración patrimonial da fonte oral”.

– Conferenciante sobre  “La familia en la Galicia rural”. IV Curso de Antropoloxía Cultural de Galicia. Organizou: Ateneo de Ourense, coa colaboración da Consellería de Cultura  da Xunta de Galicia e o Laboratorio Ourensán de Antropoloxía Social. Ourense, nadal do 1997.

– Conferencia sobre “Antecedentes históricos de las fiestas tradicionales”. Seminario Las Fiestas II. De la Historia a la Etnografía. Organizou: Centro de Cultura Tradicional- Deputación Provincial. Salamanca, 23 de novembro de 1998.

– Poñente  no “Simposio Internacional Identidade e Cultura. O papel da lingua . Reflexións dende a Filosofía”. Organiza: Sociedade Interuniversitaria de Filosofía.  Título da Ponencia: “Idioma y construcción de la identidad étnica y nacional”. Santiago, nadal do 1998.

– Poñente no simposio Etnicidade e Nacionalismo. Título: ” A construcción de soportes diacríticos da identidade. Algunhas mostras sobre Galicia”. Organizou: Consello da Cultura Galega, Santiago de Compostela, 17-19 de abril do 2000.

– Conferenciante no ciclo  Influencias cultas en las artes populares. Universidade de Valladolid-Facultad de Filosofía e Letras (Cátedra de Estudios sobre la Tradición). Valladolid, 4-XII-2000.- Título: ” Arte y artes populares en la cultura gallega”.

– ” A tradición oral”. Conferencia inaugural das  II Xornadas  de cultura popular. Organiza:  ASPG/ Museo do Pobo Galego. Compostela,  11-V-2001.

– Poñente no Congreso  Cultura Popular da Galiza e Norte de Portugal. Porto, 12-13-14 de setembro do 2001. Actividades da Comunidade de Trabalho Galiza-Norte de Portugal.  Organizou: Delegaçâo Regional da Cultura do Norte de Portugal/ Xunta de Galiza, Consellería de Cultura. Título da Ponencia: ” O papel dos santuarios na construçâo  das identidades locais  no noroeste penínsular: o caso da Virgem de Trascastro, no vale de Fornela”.

– Conferenciante no curso de postgrado sobre Patrimonio organizado pola Cátedra de Estudios da Tradición,  Facultad de Filosofía e  Letras, Universidade de Valladolid. Tema: ” El trabajo de campo en Etnografía”. Valladolid, 3-XII-2002.

–  Participación na sección “ Identidade e patrimonio cultural : uma ponte para a cooperação transfronteiriça” do II Forum Vale do Minho Transfronteiriço. Melgaço, 4 de abril de 2003. Título da intervención: “A construcción da etnicidade galega e portuguesa na raia do Miño: ambigüidade das formas culturais, defensa das identidades e mecanismos  de superación das diferencias”.

– Participante na ponencia “O Patrimonio Etnográfico Mobiliario”. I Congreso  do Patrimonio Etnográfico Galego. In memoriam Xaquín Lorenzo Fernández. Ourense, 2-4 de maio do 2003. Organizaron: Universidad de Vigo/Raigame-Escola Provincial de Danza/Laboratorio Ourensán de Antropoloxía Social. Título de la ponencia: “Os procesos de patrimonialización do instrumental agrario tradicional”.
– Conferencia sobre “A cultura tradicional do oriente de Lugo nas fotografías de W. Ebeling”. Acto de clausura da exposición A Terra e  as xentes. Fotografías de  W: Ebeling (1928-1933). Lugo, 30 de setembro do 2003. Organizou: Museo Provincial de Lugo.

– Conferencia sobre “Folklore, Etnografía e Antropoloxía en Galicia. Os estudos da cultura tradicional nos séculos XIX e XX”.  Universidade de Salamanca, Facultad de Filología, área de Filoloxía galaico-portuguesa. Salamanca, 11 de maio de 2004.

– Poñente nas IV Jornadas de Religiosidad Popular organizadas polo  Instituto de Estudios Almerienses. Almería, 30 de outono/1 de novembro do 2004. Título da ponencia: “Ofrendas, exvotos y recuerdos en Galicia”

– Poñente no Simposio de Antropoloxía “Lembrando a D. Xaquín Lorenzo”. Organizan: Consello da Cultura Galega/Museo do Pobo Galego/ Museo Etnolóxico de Ribadavia/ Museo Arqueolóxico de Ourense.  Santiago, 25-27 de novembro do 2004. Título da ponencia: “Novos campos do folklore: entre a tradición oral e o folklore do papelexo”.

– Intervención sobre o tema  “La Candidatura de Patrimonio Inmaterial de Galiza e o Norte de Portugal”, presentada ante a UNESCO polos gobernos español e portugués, e promovida pola Asociación “Ponte nas Ondas”.  Mostra da Oralidade, organizada por: Cámara Municipal de Paredes de Coura (Portugal)/ Escola Profissional do Alto Minho Interior. Paredes de Coura, 30-IV-2005.

– Ponencia sobre “Alimentación, sociedade e cultura no noroeste penínsular”. VI Congresso Galiza-Norte de Portugal. Saberes e sabores. Chaves, 2-3-4 de xuño do 2005.

– Comunicación sobre “Galiza e Portugal: semellanzas, diferenzas e dinámicas de futuro”. En:  Homenagem á Galiza,  dentro dos  actos do 250 aniversario da creación da Região Demarcada dos Vinhos do Douro. Peso da Régua-Pinhão, 30-IX-2006.

– “Nova lectura da obra etnográfica de don Xesús Taboada Chivite”. Conferencia pronunciada  no I Encontro de Antropología do Norte de Portugal e da Galiza. Chaves, 9-XI-2007.

– “Notas sobre a religiosidad en la Galicia de Gregorio Fernández…y en otros tiempos”. Conferencia inaugural do Congreso Gregorio Fernández. Vida, arte y cultura en el Barroco. Organizan: Cátedra de Estudios sobre a Tradición (Universidade de Valladolid)/Xunta de Cofradías de Semana Santa. Valladolid, 7-9 de febreiro do 2008.

– Presentación do proxecto “Sons e Voces da Identidade”, do Instituto de Estudos das Identidades (Museo do Pobo Galego). Congreso , en homenaxe a D. Xaquín Lorenzo. Ourense, abril do 2008 (en colaboración con Cocepción Losada Vázquez).

.- Conferencia sobre “Patrimonio etnográfico en tierras de los viejos reinos de León y Galicia. Realidad pasada y perspectivas de futuro en un mundo globalizado”. IV Xornadas do Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural do Reino de León. Organiza: Diario de León-Club de Prensa. León, 12-XI-2008.

– Poñente nos Seminarios sobre “Antropología y Metodología: el trabajo de Campo”, organizados pola Cátedra de Estudios sobre a Tradición- Centro de Antropoloxía Aplicada da Facultad de Filosofía e Letras, Universidade de Valladolid os días 2 e 3 de  nadal do 2009. Títulos das ponencias presentadas: “Historias de Vida” y “Fiestas y rituales festivos”.

– Intervención no III Congresso Internacional de Literatura Infantil, organizado polo Observatório de Literatura Infanto-Juvenil e  a  Universidade de Tras-os-Montes e Alto Douro (Polo de Chaves). Título da intervención: “Da literatura oral á literatura escrita”. Chaves, 16-V-2010.

– Conferencia plenaria en  Internacional Conference on Oral Tradition/ Conferencia Internacional da Tradición Oral, Ourense, 13 de noviembre de 2010. Título: “Heritagization of the oral manifestations of culture. Debates, background and examples in present day Galicia / A patrimonialización das formas orais da cultura. Debates, antecedentes  e exemplos da Galiza actual”.

– Ponencia sobre “O Instituto de Estudos das Identidades do Museo do Pobo Galego e o Arquivo do Patrimonio Oral da Identidade”. Iº Curso de Etnomuseoloxía- Museo Etnolóxico de Rivadavia. Rivadavia, 19-XI-2010.

– “Os homes da Terra Chá e os seus bosques: a transformación da naturaza en cultura mediante actividades, oficios, crenzas e creacións do imaginario do pobo”. Ponencia expuesta en el encuentro .  Casa da Cultura do Concello de Outeiro de Rei (Lugo), 21-III-2011.

– Conferencia sobre “Celebracións con representacións de mouros e cristiáns en Galicia”.  En XI Xornadas de Historia e Cultura. Organiza: Concellería de Cultura do Exmo. Concello de Porto do Son. 10-VIII-2012.

IV. PUBLICACIÓNS.


1. LIBROS, MONOGRAFÍAS E COORDINACIÓN DE PUBLICACIÓNS COLECTIVAS OU  FONTES.

-El Folklore en los castros gallegos. Ed. Univ. de Santiago, 1971.

-Inventario artístico de Lugo y su Provincia. Seis Volúmenes. Ed. Ministerio de Educación y Cultura. Madrid, 1979 y ss. ( en colaboración con E. Valiña, N. Rielo y S. Sancristóbal).

-Lendas galegas de tradición oral . Ed. Galaxia. Vigo, 1982 (1ª Ed.).

– Entroido en Galicia. Ed. Diputación Provincial / Instituto de Estudios Gallegos “P. Sarmiento”. A Coruña, 1987 (en colaboración con J.R. Mariño Ferro).

– A festa de San Xoán. Ed. Ir Indo. Vigo, 1989.

– Actas do Simposio Internacional de Antropoloxía <>>. Centenario de Otero Pedrayo. Ed. Consello da Cultura Galega. Santiago,1990 (coordinación).

Antropología y Etnografía de las proximidades de la Sierra de Ancares. Vol. I. Ed. Diputación Provincial. Lugo, 1990. (En colaboración con X. Rodríguez Campos).

– Nacemento, casamento e morte en Galicia. Ed. Consello da Cultura Galega. Santiago, 1990 ( coordinación y estudio introductorio).

– Actas do Simposio de Antropoloxía .Ed. Consello da Cultura Galega. Santiago, 1991. (coordinación)

– Actas do Simposio de Antropoloxía “Lindeiros da Galeguidade II“. Ed. Consello da Cultura Galega. Santiago, 1993 (coordinación)

– Actas do Simposio Internacional de Antropoloxía “in memoriam” F. Bouza-Brey. Ed. Consello da Cultura Galega. Santiago, 1994(coordinación).

-Romarías e Peregrinacións. Simposio de Antropoloxía. Ed. Consello da Cultura Galega. Santiago, 1995. (coordinación).

Sociedade e tecnoloxía tradicionais do val de Ancares. Ed. Consello da Cultura Galega. Santiago, 1996 (en colaboración con C. González Pérez).

La construcción del texto etnográfico a través de dos autores. Ed. Instituto de Estudios Gallegos “P. Sarmiento”. Serie Monografías, nº 1. Santiago, 1996.

– Medicina popular e Antropoloxía da Saúde. Actas do Simposio Internacional en homenaxe rendida a D. Antonio Fraguas. Ed. Consello da Cultura Galega. Santiago, 1997 (coordinador).

Guía de festas de Galicia. Ed. Galaxia. Vigo, 1997 (Ilustraciones de V. Vaqueiro).

– Actas do III Congreso de Historia da Antropoloxía e Antropoloxía Aplicada ( Pontevedra, 14-16 de novembro de 1996). 2 volúmenes. Ed. Instituto de Estudios Galegos “P. Sarmiento”. Santiago, MCMXCVII (Dirección).

Galicia. Antropoloxía. 7 volúmenes. Proyecto Galicia de Hércules de Ediciones. A Coruña, 1997- (Coordinador y co-autor).

– V. Risco/ X. M. González Reboredo: A casa da moura e outras lendas. Ed. Galaxia/ Consellería de Cultura-Xunta de Galicia. Campaña de fomento da lectura dos maiores. Santiago, 1998.

– La invención del Estado-nación. Ed. Ronsel. Barcelona, 2001.

Etnicidade e Nacionalismo. Simposio Internacional de Antropoloxía. Consello da Cultura Galega. Santiago, 2001 (coordinador).

– Galicia de lenda. Ed. Hércules de Ediciones. A Coruña, 2001 — versión en castellano de la misma editorial con el título Galicia de leyenda– (autor del estudio introductorio y recopilador, con Manuel Vilar Álvarez, de la antología de leyendas incluída en la obra).

– Nos lindeiros da galeguidade. Estudio antropolóxico do val de Fornela. Etnohistoria,Etnomusicoloxía, Etnografía. Ed. Consello da Cultura Galega- Sección de Antropoloxía Cultural. Santiago, 2002. (Coordinador y coautor, junto con X. L. Costa Vázquez -Mariño y C. González Pérez).

Vida e obra de Xaquín Lorenzo. Ed. Galaxia. Vigo, 2004.

Xaquín Lorenzo, o herdeiro de Nós. Ed. Fundación Caixa Galicia. Santiago, 2004 (coautor con Benxamín Vázquez González).

– Leyendas gallegas. Ed. Galaxia. Vigo, 2004.

– Galicia de conto. Hércules de Ediciones, A Coruña, 2005 (antología de cuentos populares gallegos. Selección y estudios introductorios de X. M. Glez Reboredo y M. Quintás Suárez. Se editó en versión gallega y castellana).

-Etnografía. Nova Galicia Edicións, Vigo, 2006. 2 Vols. (Coordinador, junto con Teresa Soeiro, y autor de diversos apartados).

Diccionario de Etnografía e antropoloxía de Galiza. Nigratrea, Vigo, 2010. 499 pp. (En colaboración con Xosé Ramón Mariño Ferro).

2. ARTIGOS EN REVISTA E PARTICIPACIÓN EN PUBLICACIÓNS COLECTIVA E ACTAS DE CONGRESOS. PRÓLOGOS DE LIBROS.

2.1. ARTIGOS EN “CADERNOS DE ESTUDIOS GALLEGOS” (ATA 1990).

” Notas antropológicas sobre la importancia del en la Galicia oriental”. Idem, Tomo XXXVI, nº 100.

– ” Aportación ó estudio do instrumental agrícola paleotécnico en Galicia: a do Bergantiños”. Idem, Vol. XXXVI, fasc. 10l.

2.2. ARTIGOS, PONENCIAS/COMUNICACIÓNS E COLABORACIÓNS EN DIVERSAS PUBLICACIÓNS.

– Colaboracións na  Gran Enciclopedia Gallega. Silverio Cañada Editor. Gijón, s./a. (voces “dona”, “encanto”, Estrabón”, “fada”, “folklore”, “mitoloxía popular”,etc.). Tamén novas entradas na edición correxida, ampliada e en lingoa  galega desta obra, editada polo grupo “El Progreso- Diario de Pontevedra”, Lugo, s./a. (“Demo”, “Entroido”, “Etnicidade”etc.)

-“Folklore dos castros do Incio”. Revista Grial. Nº 31. Vigo, 1971.

-” A emigración galega e outros temas nun viaxeiro inglés do S. XVIII”. Grial. Nº 39. Vigo, 1973.

-“Refranes toresanos”. Revista de Dialectología y Tradiciones Populares. Tomo XXIX, cuad. 1-2. Madrid, 1973.

“Notas de Etnografía. Material da freguesía de S. Pedro do Buriz”. Boletín de la Real Academia Gallega. Tomo XXXI. A Coruña, 1973.

” El arado de madera en Galicia”. Rev. Gallaecia. Departamento de Prehistoria y Arqueología, Facultad de Geografía e Historia, Universidad de Santiago. Nº 3/4. Sada- A Coruña, 1979. P. 137 y ss.

– “Aproximacións á cultura galega” . En Evolución cultural de Galicia.Ed. Caixa de Aforros de Vigo. Vigo, s./a.

“O estudio do instrumental agrícola paleotécnico en Galicia: unha aproximación”. Actas do I Coloquio de Antropoloxía de Galicia. Ed. O Castro. Sada, 1984. Pág. 207 y ss.

“Valoración socio-cultural do Nadal na Galicia tradicional”. Revista Andoriña. Dirección Xeral de Emigración, Consellería de Traballo, Xunta de Galicia. Santiago, decembro de 1984.

– “Sobre una práctica tradicional y su reflejo en la obra de D. Joaquín Díaz de Rábago. Real Sociedad Económica de Amigos del País. Santiago de Compostela. Memoria anual. 1987-1988, p. 93 y ss.

“Propiedad y sistemas de herencia”. Actas del Encuentro de Antropología y Diversidad Hispánica. Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura.Barcelona, 1988. Pág. 65 y ss,

– ” Aportación al estudio del Carnaval en tierras de A Ulla”. Gallaecia. Departamento de Prehistoria y Arqueología, Facultad de Historia, Universidad de Santiago. Sada-A Coruña, 1988 (en colaboración con J.R. Mariño Ferro). Nº9/10, pág. 161 y ss.

– ” Cuestiones de fiestas del ciclo anual. Relación entre fiestas y sociedad”. En A. de ABEL VILELA (coord.): Antropología cultural gallega. Universidad del Atlántico, Fundación Alfredo Brañas. Santiago, s./a. Pág. 123 y ss.

– ” A cultura tradicional nas páxinas de A Monteira”. En A Monteira, edición facsimilar. Ed. Dirección Xeral de Política Lingüistica. Xunta de Galicia. Santiago, 1989. Pág. XXIX y ss.

“El nacimiento del Folklore como ciencia y su eco en Galicia”. Real Sociedad Económica de Amigos del País. Santiago de Compostela. Memoria anual. 1988-89, p. 121 y ss.

– ” Arte popular”. En A Arte galega. Ed. Consello da Cultura Galega. Santiago, 1990.

”  A identidade local en terras do oriente de Galicia”. Revista Internacional de los Estudios Vascos. Tomo XXXV, nº 1. Enero-junio de 1990. Pág. 69 y ss.

“A identidade nos historiadores e etnógrafos galegos do S. XX”. Actas do Simposio Internacional de Antropoloxía “Identidade e territorio”. Ed. Consello da Cultura Galega. Santiago, 1990. Pág. 215 y ss.

– “El nacimiento del Folklore como ciencia y su eco en Galicia”. Real Sociedad Económica de Amigos del País. Memoria Anual. Curso 1988-89. Santiago, 1990.

– ” Espacialidade matrimonial e herdanza nos lindeiros de Asturias, Galicia e León”. Actas do Simposio de Antropoloxía ” Lindeiros da Galeguidade I”. Ed. Consello da Cultura Galega. Santiago, 1991. Pág. 81 y ss.

– ” Aproximación a un arte adivinatorio desde la Antropología Cultural”. Real Sociedad Económica de Amigos del País de Santiago de Compostela. Memoria anual, 1991-92. Santiago, 1992. Pág. 63 y ss.

-“Fermín Bouza-Brey, cofundador e membro activo de dúas institucións galegas”. A Peneira. Especial F. Bouza-Brey. Ponteareas, 1992.

– ” Crónica de la Antropología en Galicia”. Anuario de Historia de la Antropología Española. Nº 1. Barcelona, 1992, y Nº 2, Barcelona, 1993

– ” Los generales del Ulla”. Narria. Estudios de artes y costumbres populares. Museo de Artes y Trad. Populares, Universidad Autónoma de Madrid. Nº 59-60. Madrid, Diciembre de 1992. P. 38 y ss.

-“Os camiños portugueses a Compostela. Insinuacións etnográficas”. En Camiños portugueses de peregrinación a Santiago (tramos galegos). Ed. Xunta de Galicia. Santiago, 1993. P. 321 y ss.

– “Xesús Taboada Chivite etnógrafo”. Actas do Simposio de Antropoloxía “Lindeiros da galeguidade II”. Ed. Consello da Cultura Galega. Santiago, 1993. P. 15 y ss.

– “Mouros, donas e tesouros. Breves consideracións arredor de temas lexendarios”. Congreso A. Cunqueiro. Ed. Deputación Provincial. Lugo, 1993. P. 155 y ss.

-” Matrimonio e Herdanza en comunidades rurais dos límites orientais de Galicia”. Revista de Guimarâes. Sociedade Martíns Sarmento.Volumen 103. Guimarâes (Portugal), 1993. Pág. 175 y ss.

– “Achegamento antropolóxico a comunidades nos lindeiros de Galicia: o val de Ancares”. I Xornada da cultura e da lingua galegas no Bierzo. Ed. Escola de Gaitas de Vilafranca/ Dirección Xeral de Política Lingüistica (Xunta de Galicia). Vilafranca, 1993.

“Fermín Bouza- Brey, etnógrafo e folklorista”. Actas do Simposio in memoriam F. Bouza-Brey. Ed. Consello da Cultura Galega. Santiago, 1994. P. 25 y ss.

Entradas “Cuadernos de Estudios Gallegos”, “Instituto de Estudios Gallegos P. Sarmiento” y “Seminario de Estudos Galegos” en C. ORTIZ/ L. A. SÁNCHEZ: Diccionario Histórico de la Antropología Española. Departamento de Antropología de España y América, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid, 1994.

“Un clérigo ilustrado en la transición del S. XVIII al XIX”. Congreso de Reales Sociedades Económicas de Amigos del País. Santiago de Compostela, 26-27-28, septiembre 1993. Ed. Real Sociedad Económica de Amigos del País. Santiago, 1995. Pág. 141 y ss.

– ” Demarcación de campo y documentación previa”. En A. Aguirre (Dir.): Etnografía. Metodología cualitativa en la investigación sociocultural. Ed. Boixareu / Marcombo. Barcelona, 1995. P. 115 y ss.

– ” La identidad del emigrante gallego”. Anthropológica. Revista de Etnopsicología y Etnopsiquiatría. Nº 18, segunda época. Barcelona, 1995. P. 151 y ss48 – ” Notas para una historia de la Antropología en Galicia”.Identidad y fronteras culturales. Actas del II Congreso de Historia de la Antropología Española. Asociación de Psicología de Extremadura, Badajoz, 1996. P. 707 y ss.

– ” Vicente Risco e a Antropoloxía galega”. Actas do Congreso “Vicente Risco”. Ed. Consellería de Cultura- Xunta de Galicia. Santiago, 1996. P. 235 y ss.

– ” O home e o erudito”. En Primeiro Nadal sen Filgueira (en memoria do Exmo. Sr. D. Xosé Filgueira Valverde). Ed. Consello Editorial do Proxecto Galicia- Hércules de Edicións. A Coruña, 1996. P. 59 e ss.

– “A obra etnográfica de D. Xaquín Lorenzo Fernández”. Tecnoloxía tradicional. Actas do Simposio Internaciónal “in memoriam” Xaquín Lorenzo. Ed. Consello da Cultura Galega. Santiago, 1996. P. 21 y ss.

– ” El III Congreso de Historia de la Antropología y Antropología Aplicada”. Revista de Antropología Aplicada. Nº 1. Barcelona, 1996. P. 187 y ss.

-“Crónica do III Congreso de Historia da Antropoloxía e Antropoloxía Aplicada”. Revista Galega do Ensino. Nº 14. Santiago, febreiro de 1997.

“D. Antonio Fraguas. Producción etnográfica e dimensión humana”. Medicina popular e Antropoloxía da Saúde. Actas do Simposio en homenaxe rendida a D. Antonio Fraguas. Ed. Consello da Cultura Galega. Santiago, 1997. P. 9 e ss.

“Prólogo”. Actas del III Congreso de Historia de la Antropología y Antropología Aplicada. Ed. Instituto de Estudios Gallegos (CSIC). Santiago, 1997.

” Achegamento á obra etnográfica de Don Xosé Filgueira Valverde”. Actas del III Congreso de Historia de la Antropología y Antropología Aplicada. Ed. Instituto de Estudios Gallegos “P. Sarmiento”. Tomo I. Santiago, 1997. P. 19 y ss.

“Notas dunha conversa con Antonio Fraguas”. Revista Galega do Ensino. Nº 17. Ed. Xunta de Galicia- Consellería de Educación- Dirección Xeral de Política Lingüística. Santiago, noviembre de 1997.

– ” Antropología. Una incursión en nuestro pasado para llegar a entender nuestro presente”. Revista Proyecto Galicia. Hércules de Ediciones. Año I, nº 2. A Coruña, diciembre de 1997.

– “Los Ancares. Una tierra peculiar en los límites de Galicia, Asturias y León”. Revista Andares Gozosos. Secretaría Xeral para o Turismo. Xunta de Galicia. Año II, nº 2.- 1997.

– ” O Corpiño, santuario mariano de la Galicia interior”. Narria.Estudios de Artes y Tradiciones Populares. Museo de Artes y Tradiciones Populares de la Universidad Autónoma de Madrid. Nº 77-78. Madrid, 1997. Pág. 35 y ss.

“Literatura de Carnaval”. En J. Álvarez Barrientos/ Mª José Rodríguez: Diccionario de literatura popular española. Ediciones Colegio de España, Salamanca, 1997. P. 177 y ss.

– ” La cultura tradicional gallega estudiada por investigadores de otras tierras”. Revista Proyecto Galicia. Hércules de Ediciones. Año II, nº 3. A Coruña, marzo de 1998.

-“Fiestas”. Libro titulado Ourense. Editorial Mediterráneo. Madrid, 1998.

“Nuevos volúmenes del Proyecto Galicia centrados en la memoria popular”. Revista Proyecto Galicia. Nº 4. Junio de 1998.

” Actas del III Congreso de Historia de la Antropología y Antropología Aplicada”. Anthropológica. Revista de Etnopsicología y Etnopsiquiatría. Barcelona. Tercera Época, nº 1 (1998). P. 189 y ss.

– “Visita ó imaxinario étnico. Victor Vaqueiro: Guía da Galiza máxica (recensión), en: Guía dos libros novos Nº 2. Santiago, decembro de 1998.

“Novo achegamento á obra de Don Xosé Filgueira Valverde: Pontevedra e o mar”. Antropoloxía mariñeira. Actas do Simposio Internacional de Antropoloxía “in memoriam” Xosé Filgueira Valverde. Ed. Consello da Cultura Galega. Santiago, 1998, p. 1

” A partida de bautismo de Antonio Machado y Álvarez, fundador do “. El Museo de Pontevedra. Pontevedra, 1998. Vol. LI, pág. 121 y ss.

– ” Un catálogo de mostras da relixiosidade tradicional galega. Esmoleiros e petos de Ánimas” (recensión). Guía dos libros novos, Nº 4. Santiago, febreiro de 1999.

– Consello da Cultura Galega. Actividades de la Ponencia de Antropología Cultural “. En Demófilo. Revista de Cultura Tradicional de Andalucía. Fundación Machado. Sevilla. Nº 30, 1999(segundo trimestre).

-Síntese das formas da nosa arquitectura popular” (recensión). En: Guía dos libros novos. Nº 6. Santiago, abril de 1999.

” Antecedentes históricos de las fiestas tradicionales”. En VV. AA: Las fiestas. De la Antropología a la Historia y Etnografía. Centro de Cultura Tradicional. Diputación Provincial. Salamanca, 1999. P. 11 y ss.

-“Unha nova contribución ó estudio de relatos de mitoloxía popular galega”(recensión).Guía dos libros novos. Nº 8. Santiago, xuño de 1999

– ” A construcción da identidade galega entre o século XIX e XX. O papel do Folkore e da Etnografía”. En: Galicia fai dous mil anos. O feito diferencial galego. III. Antropoloxía. Ed. Museo do Pobo Galego. Santiago, 1999. Tomo I, p. 51 y ss.

– “Familia, patrimonio e matrimonio na sociedade tradicional galega”. En: Galicia. Antropoloxía. Hércules de Ediciones. A Coruña, 1997 (1999). Tomo XXVI, p. 130 y ss.

– “Aproximación á identidade do emigrante galego”. Galicia. Antropoloxía. Hércules de Ediciones. A Coruña, 1997 (1999). Tomo XXV, p. 492 y ss.

– “Segadores e identidad gallega”. En: J. L. Alonso Ponga (Com.): Gallegos a Castilla. Segadores en Tierra de Campos. Ed. Taller de la Imagen. Cuenca de Campos -Valladolid, 1999. P. 53 y ss.

– “As Fachas de Castelo”. Revista Proyecto Galicia. Nº 7. Julio 1999. P. 4.

– “Adiviñación e curandeirismo na Galicia urbana actual”. En: Galicia. Antropoloxía. Hércules de Ediciones. A Coruña 1997(1999). Tomo XXVII, p. 236 y ss. ( en colaboración con Adela Cano).

– “Festas cíclicas”. En: Galicia. Antropoloxía. Hércules de Ediciones. A Coruña, 1997(1999). Tomo XXVII, p. 260 y ss.

“Festas laicas”. En: Galicia. Antropoloxía. Hércules de Ediciones. A Coruña, 1997 (1999). Tomo XXVII, p. 458 y ss.

– “Ámbitos festivos. Relación de festas”. En: Galicia. Antropoloxía. Hércules de Ediciones. A Coruña 1997(1999). Tomo XXVII, p. 474 y ss.

– “Relatos de tradición oral sobre homes e mulleres. Xosé Ramón Mariño Ferro: Contos de homes e mulleres” (recensión). En: Guía dos libros novos. Nº 11. Santiago, outubro de 1999.

– ” Novas achegas para unha catalogación dos cruceiros e petos de Ánimas de Galicia” (recensión). Guía dos libros novos. Nº 12. Santiago, novembro de 1999.

– “Un achegamento ó polbo da man dun antropólogo” (recensión). Guía dos libros novos. Nº 13. Santiago, decembro de 1999.

– “Insinuación para una etnicidad gallega del siglo XXI”.- Revista Proyecto Galicia. Año III, nº 8. Hércules de Ediciones (A Coruña). Octubre 1999.

– ” Don Xaquín Lorenzo Fernández e os estudios de Etnografía en Galicia”. Raigame. Revista de arte, cultura e tradicións populares. Diputación de Ourense. Nº 9, decembro de 1999. Pág. 56 y ss.

– “Mediadores en la Galicia urbana hoy”. En S. Rodríguez Becerra (coord.): Religión y cultura. Ed. Junta de Andalucía/ Fundación Machado. Sevilla, 1999. Vol. I, pág. 95 y ss.

– “Etnicidad y nacionalismo. El caso de Galicia”. En: Foro Hispánico. Editions Rodopi. Amsterdam, 1999. Nº 16, p. 55 y ss.

– ” Un corresponsal galego do Cuestionario do Ateneo de Madrid de 1901-1902″. En: R. Álvarez/ D. Vilavedra (eds.) : Cinguidos por unha arela común. Homenaxe ó profesor Xesús Alonso Montero. Ed. Universidade de Santiago de Compostela. Santiago, 1999. Tomo I, p. 1227 y ss.

“Mouras , varóns e liñaxes. Achegamento ós seres femininos do imaxinario popular de Galicia e Portugal”. Revista de Guimarâes, ano 1999, Guimarâes. Vol. 109, p. 57 y ss.

– ” Antoloxía”. En: Galicia. Antropoloxía. Ed. Hércules de Ediciones. A Coruña 1997(2000). Tomo XXVIII, pág. 131 y ss. (en colaboración con Celso Loureiro Lamas).

– ” Tradicións reinterpretadas e inventadas: os grupos étnicos de Europa e o papel do folklore na construcción das súas identidades”. Cuadernos de Estudios Gallegos. Tomo XLVII, fasc. 112. Santiago de Compostela, MM. P. 325 y ss.

– ” Unha síntese da obra de D. Manuel Murguía”(recensión). Guía dos libros novos. Nº 18. Santiago, maio de 2000.

– ” Un catálogo de construccións tradicionais” (recensión). Guía dos libros novos. Nº 19. Santiago, xuño de 2000.

” Divulgación de festas tradicionais. A Balboa Salgado/Ana Suárez Piñeiro (Dir.): As festas rituais de Galicia”(recensión). En: Guía dos libros novos. Nº 20, xullo-agosto de 2000.

– ” Historia dos estudios antropolóxicos en Galicia. Do nacemento do Folklore ós nosos días”. En: Galicia. Antropoloxía. Hércules de Ediciones, A Coruña, 1997(2000). Tomo XXIX, p. 36 y ss.

– “Os estudios da cultura tradicional nos séculos XIX e XX ( selección de textos)”. En: Galicia. Antropoloxía. Hércules de Ediciones, A Coruña, 1997(2000). Tomo XXIX, p. 177 y ss.

” A fotografía de Vítor Vaqueiro vista por un etnógrafo”. En Vítor Vaqueiro: Rituais. Ed. Consello da Cultura Galega. Santiago, 2000. P. 7 y ss ( versión en gallego), y p. 127 y ss ( versión en inglés).

– ” Un libro de divulgación dos muíños de Galicia” (recensión). Guía dos libros novos. Nº 24. Santiago, decembro de 2000.

“Ponencia ´Lingua e Cultura´ “ (Colaboración). Presidente de la ponencia: Carlos Casares Mouriño. En: J. M. Gómez y Díaz-Castroverde ( Dir.): Galicia 2010. Ed. Asociación Proyecto de Investigación “Galicia 2010”. Santiago, 2000. P. 93 y ss.

– “Presentación”. En X. Chao Rego: Itinerario da conciencia galega. Ed. Laiovento. Santiago, 2001. P. 9-17.

– ” Nicanor Rielo Carballo e a cultura tradicional galega”. Revista Guieiros. Asociación Cultural Xermolos. Nº 7. Guitiriz, 2001. P. 177 y ss.

– “La tradición: razón práctica y razón simbólica”. En A Carril/ A. B. Espina (eds): Tradición. Cien respuestas a una pregunta. Ed. Centro de Cultura Tradicional, Diputación de Salamanca. Salamanca, 2001. P. 117-118.

– ” Un novo catálogo de cruceiros da Terra Chá” ( recensión del libro Catálogo de cruceiros da Terra Chá, de F. Arribas/J. M. Blanco).- Guía dos Libros Novos, Nº 30. Xuño de 2001.

– “A construción de referentes de identidade etno-nacional. Algunhas mostras de Galicia”. Etnicidade e Nacionalismo. Simposio Internacional de Antropoloxía. Consello da Cultura Galega. Santiago, 2001. P. 201 y ss.

– ” A persoa e a obra de Bouza-Brey vistas por un discípulo”. Xornadas sobre Fermín Bouza-Brey. Xunta de Galicia- Consellería de Cultura. Santiago, 2001.P. 167 y ss.

– “Identidad étnica y nacional en la civilización europea contemporánea. El papel de las lenguas”. En: M. Agís Villaverde/ J. Ríos Vicente (coords.): Identidad y cultura. Simposio Internacional de Filosofía. A Coruña/ Santiago, diciembre 1998. Ed. Universidade da Coruña, A Coruña, 2001. P. 51 y ss.

– “Don Antonio Fraguas. Biografía y obra”. Galicia en Madrid. Revista de letras y artes galaico-hispánicas. Edita Grugalma. Año XXI, nº 1. Madrid, 2002. Pág. 4 y ss.

– “Os faros, guieiros de mariñeiros e lugares da memoria” (Recensión del libro de X. M. Lema Suárez/M. Vilar: Os faros da Costa da Morte). En: Guía dos libros novos. Santiago. Nº 37, febreiro de 2002.

– “Unha variada achega á narrativa oral erótica”(Recensión del libro de X.R. Cuba/ A. Reigosa/ X. Miranda: Contos colorados). Guía dos Libros Novos.Santiago. 40, Maio de 2002.

– “Segadores e identidade galega”. En Galicia e a sega en Castela ó longo dos tempos. Ed. Consello da Cultura Galega- Sección de Antropología Cultural/ Museo de Ribadavia-Consellería de Cultura-Xunta de Galicia, 2002. P. 9 y ss. ( versión gallega de la referencia bibliográfica citada anteriormente con el número 74).

-“Consideracións sobre un estudio dedicado a San Froilán e as súas festas”. En: R. Rodríguez Vieito: Ferias y fiestas de San Froilán. Ed. Diputación Provincial. Lugo, 2002. P. 533 y ss.

“Lógicas de la contradicción. Reflexión de urgencia sobre los seres humanos que habitaron y habitan las tierras eonaviegas”. En: J. M. Gómez Tabanera (coordinador/editor): En torno al bimilenario del Eo. Ed. Foro Cultural del Noroeste. Oviedo, 2002. P. 219 y ss.

– “Os oficios tradicionais entre o pasado e o futuro”. En S. López Maseda: Lugo, unha provincia. Consellería de Educación-Dirección Xeral de Política Lingüística/Deputación Provincial de Lugo. Lugo, 2002. P. 54 y ss.

– “A construcción de identidades locais no noroeste peninsular: o exemplo da Virxe de Trascastro, no val de Fornela”. Congresso de Cultura Popular da Galiza e Norte de Portugal. Porto, 12, 13 e 14 de setembro de 2001. Livro de Actas. Edição da Delegação Regional da Cultura do Norte. Porto, 2002. P. 11 y ss.

– “Reflexión de urgencia ante la catástrofe del petrolero Prestige”.- En F. RODRÍGUEZ IGLESIAS (Ed.): Desastre en el Paraíso. Hércules de Ediciones. A Coruña, 2003. P. 229 y ss.

– “Identidade étnica e nacional na civilización europea contemporánea. O papel das linguas”. Lethes. Cadernos Culturais do Limia. Centro de Cultura Popular do Limia, 2003. Nº 4, p. 166 y ss. ( versión galega do traballo nº 106).

– “Características e importancia da colección fotográfica de W. Ebeling”. En A terra e os homes. Fotografías de Walter Ebeling (1928-1933). Ed. Deputación Provincial. Lugo, 2003. P. 43 y ss.

“Consideracións dun etnógrafo galego sobre a identidade etnonacional e a súa lexitimación nos museos”. VII Coloquio Galego de Museos. Museos: construíndo a comunidade. Ed. Consello Galego de Museos. Santiago, 2003. Pág. 61 y ss.

– “Lembranza de Don Domingo a través dun ensaio seu”. En Primeiro Nadal sen García-Sabell. Hércules de Ediciones, A Coruña, 2003 (edición non venal). P. 63 y ss.

– “Consideracións sobre instrumental agrario de Galicia”. I Congreso de Patrimonio Etnográfico Galego. Actas. Ed. Deputación Provincial. Ourense, 2004. P. 83 y ss.

– “Cara a modernidade”. En O Museo de Xaquín Lorenzo. Cadernos de Pensamento e Cultura. A Nosa Terra, Vigo, 2004. Nº 30, p. 27 y ss.

– “Don Xaquín Lorenzo Fernández, ou a fidelidade e a constancia”. Revista Galega do Ensino. Xunta de Galicia-Consellería de Educación. Nº 43, maio 2004. P. 13 y ss.

– “Don Xaquín Lorenzo Fernández e os estudos da sociedade, a literatura oral e as crenzas da Galicia campesiña”. En: Xoaquín Lorenzo. 1907-1989. Unha fotobiografía. Edicións Xerais de Galicia/ Museo do Pobo Galego/ Consello da Cultura Galega. Vigo, 2004. P. 235 y ss.

– “Anthropological Studies of Religion in Spain” (colaborador en los apartados de Galicia, bajo la dirección general de Salvador Rodríguez Becerra). En GÁBOR BARNA (Editor): Ethnology of Religion. Akadémiai Kiadó. Budapest, 2004. P. 288 y ss.

– “A literatura popular en contexto. Da tradición oral á postmodernidade”. Congreso sobre Xaquín Lorenzo. Actas do congreso realizado pola Dirección Xeral de Promoción Cultural en Ourense os días 22,23 e 24 de abril de 2004. Ed. Xunta de Galiza-Consellería de Cultura. Santiago, 2004. P. 143 y ss.

– “Don Xaquín Lorenzo Fernández, arqueólogo e etnógrafo”. Boletín da Real Academia Galega, A Coruña. Nº 365, ano 2004. P. 245 e ss.

– “A oralidade entre o folklore e o folklorismo”. Actas do Congreso “Un tesouro invisible. Xunta de Galiza-Consellería de Cultura, Santiago, 2005. P. 249 y ss.

-“Do folklore rural ao neofolklore urbano”. V Xornadas Internacionais de Cultura Tradicional. Asociación Cultural Canle de Lira, Carnota, 2005. P. 7 y ss.

– “Limiar”. En Luciano García Alén: A olería da Terra Chá. Ir Indo, Vigo, 2005. P. 7 y ss.

– “Ofrendas, exvotos y recuerdos en Galicia”. En J. Ruíz Fernández/ J. P. Vázquez Guzmán: Religiosidad Popular y Almería. IV Jornadas. Instituto de Estudios Almerienses/ Diputación de Almería. Almería, 2005. Tomo II, p. 773 y ss.

– “Características da cultura campesiña tradicional no contorno da serra de Ancares. Pasado e posibilidades de futuro”. En Curso de conferencias Ancares y Courel. Lugo, 30 y 31 de octubre, 4 y 8 de noviembre de2002. Ed. Real Academia Galega de Ciencias, Santiago, 2005. P. 5 y ss.

– “Animales identitarios. Vacas y caballos en Galicia”. En J. L. Mingote Calderón (coord.): Animalario. Visiones humanas sobre mundos animales. Ministerio de Cultura-Secretaría General Técnica, Madrid, 2005. Páxs. 129 y ss.

– “Pastoreo e celebracións gandeiras nunha sociedade rural”. En : A gandaría, tesouro de Galicia. Ed. Museo do Pobo Galego /IXP Ternera Gallega, Santiago, 2006. Páx. 149 y ss.

– “O Consello da Cultura Galega e os estudos de Etnografía en Galicia”. En X. Simón Fernández/X. Prado Orbán (eds.): Cultura tradicional e desenvolvemento rural. Ed. Xunta de Galicia/Univ. de Vigo, 2006. Pág.111 y ss.

– “O etnógrafo Antonio Fraguas”. En Antonio Fraguas Fraguas. 1905-1999. Ed. Xunta de Galicia, Consellería de Cultura/ Fundación A. Fraguas/ Museo do Pobo Galego, Santiago, 2006. Pág. 90 e ss.

– Capítulos del Tomo I del libro Tempos de festa en Galicia. Ed. Fundación Caixa Galicia, A Coruña, 2006 :

–“A mesta fraga das festas de Galicia”. Pág. 19 e ss.

–“Mascaradas de Entroido en terras da Ulla”. Pág. 115 e ss.

–“O Entroido na Ribeira Sacra e en Salcedo”. Pág.127 e ss (en colaboración con J.M. Blanco Prado).

–“San Xurxo en Cereixo, A Estrada, e S. Xurxo en Gonte, Negreira. De guerreiro mártir a patrón dos animais”. Pág. 267 e ss.

–“O Santísimo Cristo da Agonía en Xende, A Lama”. Pág. 429 e ss.

– “Folklore rural e neofolklore urbano”. Raigame. Revista de Arte, Cultura e Tradicións Populares. Nº 27. Ourense, noviembre de 2007. Pág. 54 e ss.

– Intervencións no Foro Territorio, paisaxe e identidade. Ed. Museo do Pobo Galego, Santiago, 2007.

-“Nova lectura da obra etnográfica de don Xesús Taboada Chivite”. Boletín Auriense. Ourense, 2007. Tomo XXXVII, pág. 279 y ss.

– “Notas sobre la religiosidad en la Galicia de Gregorio Fernández…y en otros tiempos”. En José Luis Alonso Ponga/Pilar Panero García (coords.): Gregorio Fernández: Antropología, Historia y Estética en el Barroco. Ed. Ayuntamiento de Valladolid, 2008. Pág. 43 y ss.

“Un museo para a identidade”. En Premios Nacionais da Cultura Galega 2008. Xunta de Galiza, Santiago, 2008.

– Capítulos del Tomo II de la obra Tempos de festa en Galicia. Ed. Fundación Caixa Galicia, A Coruña, 2008:

— “Festa de san Xoán en Galicia”. Pág. 99 e ss.

— “Festa e comunidade aldeá: o exemplo de san Donato de Murias de Rao”. Pág. 315 e ss.

“Facendo país”. En : Labras do oficio. Xesús Rábade Paredes ante 33 miradas. Ed. Fundación Manuel María/Asociación Xermolos, Lugo, 2008. Pág. 79-81.

– “Don Antonio Fraguas, investigador e divulgador de moi diversos saberes”. Memoria 2007- Real Sociedad Económica de Amigos del País de la Ciudad de Santiago. Compostela, 2008. Pág. 73 e ss.

– “Limiar” al libro de Mª Montserrat Varela Vázquez: Convivencia entre natureza e superstición na tradición popular galega. Ed. Concello de Valga, 2008,páxs. 15-18.

– “Unha introdución e dúas cuestións sobre os procesos de patrimonialización da cultura inmaterial”. En Ponte de Lima. Terra Rica da Humanidade. Municipio de Ponte de Lima, 2008. P. 121 e ss.

– “As caras do Carnaval na periferia da provincia ourensá. O sur da provincia de Lugo”. En: As caras do Entroido ourensán. Ed. Deputacion Provincial/ Fundación Caixa Galicia. Ourense, 2009. Pág. 276 y ss.

– “A parroquia en Galicia: unha ollada etnográfica dende as festas”. En F. García Pazos (Coord.): A parroquia en Galicia. Pasado, presente e futuro. Xunta de Galicia, Santiago, 2009. Pág. 147 y ss.

– Comentarios en: Turismo e identidade. Foros do Instituto de Estudos das Identidades. Museo do Pobo Galego, Santiago, 2009. Passim.

– “El ocaso del campesinado en Galicia: situación de partida, cambio y recuerdos en el presente o para el futuro”, en S. Rodríguez Becerra/C. Macías Sánchez (eds.): El fin del campesinado, Centro de Estudios Andaluces-Consejería de la Presidencia, Sevilla, 2009. Pág. 237 y ss.

“O proxecto (Instituto de Estudos das Identidades do Museo do Pobo Galego)”, en Actas do II Congreso de patrimonio etnográfico galego, Centro de Cultura Popular “Xaquín Lorenzo”, Ourense, 2009. Páx. 129 e ss. (en colaboración con Concepción Losada Vázquez).

– “O Santo Cristo de Xende, ou o Gólgota evocado nas abas do Suído”. A Pedreira. Revista Cultural e Informativa do concello da Lama. Nº 7. Pontevedra, 2009. pág. 11 y ss.

– “El Coco y la Coca, gigantones procesionales de la catedral de Santiago”, en : Santiago, punto de Encuentro. Cabildo de la Catedral de Santiago/ Fundación Caixa Galicia, Santiago, 2010. Pág. 360 y ss.

– “Heritagization of the oral manifestations of culture. Debates, background and examples in present day Galicia/ A patrimonialización das formas orais da cultura. Debates, antecedentes e exemplos da Galiza actual”. En Santiago Prado Conde (Dir.): Proceedings of the Internacional Conference on Oral Traditión/ Actas da Conferencia Internacional da Tradición Oral. Concello de Ourense, 2010. Vol. I., pág. 135 y ss.

– “Representaciones de moros y cristianos en Galicia: estado actual y algunas cuestiones sobre los textos”, en A. M. Nogués/ F. Checa (coord..): La cultura sentida. Homenaje al profesor Salvador Rodríguez Becerra. Ediciones Signatura Demos, Sevilla, 2011. Pág. 367 y ss.

– “Persoeiros que nos séculos XVII, XVIII e XIX estiveron vinculados ao edificio San Clemente”, en : O Instituto Rosalía de Castro e o Colexio San Clemente, Xunta de Galicia/ Concello de Santiago, Compostela, 2012, pág. 61 e ss.

– “Don Antonio Fraguas Fraguas, ilustre claustral do Instituto Rosalía de Castro”, en O Instituto Rosalía de Castro e o Colexio San Clemente, Xunta de Galicia/Concello de Santiago, Compostela, 2012, pág. 129 e ss.

2.3. OUTROS ARTIGOS PUBLICADOS NA PRENSA DIARIA E REVISTAS PERIÓDICAS ENTRE 1968 E A ACTUALIDADE.

– Colaboracións periódicas ou  circunstanciais en diarios e revistas, como:

El Correo Gallego/ O Correo Galego. Santiago.

La Voz de Galicia. A Coruña.

El Ideal Gallego. A Coruña

 

Ir arriba