II. 2010. AS CIDADES ASOLAGADAS DE GALICIA.

AS CIDADES ASOLAGADAS DE GALICIA AUTOR: JUAN JOSÉ BURGOA.Asociación de Estudios Históricos de Galicia Revista de Investigación “ETNOGRAFIA”,  nº2, 2010. I.S.S.N. 1989 – 8541. WEB: https://mesondoforno.com.        Foron moitos os escritores, historiadores e etnógrafos que nos seus traballos deron noticias particulares ou que recolleron lendas específicas sobre as cidades asolagadas ou afundidas en Galicia, caso do …

II. 2010. AS CIDADES ASOLAGADAS DE GALICIA. Leer más »