IV CONGRESO GALEGO DE CRUCEIROS

 

ASOCIACIÓN DE AMIGOS DOS CRUCEIROS, CRUCES DE PEDRAS E PETOS DE ÁNIMAS

 

 

 

IV CONGRESO GALEGO DE CRUCEIROS

(Museo Provincial de Lugo, 17 e 18 de novembro de 2012).

PROGRAMA

Sábado, día 17

10:30 horas: Recepción e entrega de documentación.

11:00 horas: Acto inaugural do IV Congreso galego de cruceiros, cruces de pedra e petos de ánimas a cargo do Mario Outeiro Iglesias, deputado delegado da Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo.

11:30 horas: Primeira sesión de relatorios.

14:00 horas: Xantar.

16:30 horas: Segunda sesión de relatorios.

20:30 horas: Remate da segunda sesión.

Domingo, día 18

09:30 horas: Terceira sesión de relatorios.

13:00 horas: Conclusións e clausura do IV Congreso galego de cruceiros, cruces de pedra e petos de ánimas.

RELACIÓN DE RELATORIOS

1.- Os cruceiros de San Andrés de Teixido e os seus camiños de peregrinación, de Juan José Burgoa Fernández.

2.- Cruzeiros, cruzes e alminhas. Achega ás manifestacións da relixiosidade popular portuguesa, de Lois Ladra.

3.- Os cruceiros na plástica galega. Algúns exemplos notables, de Fernando Arribas Arias.

4.- Cruceiros, cruces, chantas e esmoleiros do concello de Pol (Lugo), de Mario Saavedra Pérez.

5.- Cruces das igrexas e capelas do concello de Ponteareas, de Mónica Leirós Bargiela.

6.- Cruces dos canastros do concello de Ponteareas, Purificacion Porto Sebastián.

7.- Iconografía das cruces das igrexas góticas de Betanzos, de Alfredo Erias.

8.- Relación entre os cruceiros e cruces da Terra Chá e os seus santuarios (II), de José Manuel Blanco Prado.

9.- A área xeográfica dos cruceiros de capeliña: concellos de Noia e Outes, de Clodio González Pérez.

10.- Cruces, cruceiros e petos do concello de Sarreaus (Ourense central), de Estanislao Fernández de la Cigoña Núñez.

11.- O escultor José Miguel Escuredo Vega “Pepe de Barrio”: a súa monumental vía dolorosa de Lamalonga (A Veiga – Ourense central) e outras cruces, de Victoria Fernández de la Cigoña Rodríguez e Estanislao Fernández de la Cigoña Núñez.

12.- Humilladeros desaparecidos de la ciudad de Valladolid: el de la Vera Cruz y el de la Sagrada Pasión de Cristo, de Enrique García Martín.

13.- Xestos máxicos, supersticións e lendas arredor da arte popular lamense: a cultura como rosperidade dos pobos, de Cristina Villaverde Ruibal.

14.- A pegada de José Cerviño García na bisbarra do Ribeiro, de Celsa González Hermida.

15.- Más presencia de Ignacio Cerviño en  Hío (Cangas), de Emilio Alfonso Fernández Sotelo.

16.- Las capillas de ánimas en los concejos costeros del oriente del Principado de Asturias, de María Vergara Prieto.

17.- O cruceiro de Cambeses (Moncâo), de Xoán Ibáñez Rodríguez.

18.- Vías Dolorosas de Xerusalén en Galicia, de Xesús A. Gulías Lamas.

19.- Viacrucis e calvario inscrito na igrexa parroquial de San Xoán de Vilacoba (Salvaterra do Miño), de Andrés Sanpedro Fernández.

20.- Os textos epigráficos dos cruceiros formando parte do noso patrimonio e da paisaxe, de Cecilia Doporto Regueira.

21.- Aproximación aos cruceiros de Antas de Ulla (Lugo), de Francisco Xabier Louzao Martínez.

22.- A Evolução da Representação da Cruz em laudae funerárias e o contributo do seu estudo para atribuição de cronologías mais precisas na análise da arte cristã da Antiguidade Tardia, de Jorge Feio.

23.- Curiosidades dalgúns cruceiros de Ponteareas, de Xoán Xosé Pérez Labaca.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ir arriba